Podpora dobrovoľníckeho tábora

Pomôžte umožniť mladým dobrovoľníkom zažiť v lete dva týždne na Katarínke. V prírode, bez výdobytkov civilizácie, participovať na záchrane a udržiavaní areálu priestorov kultúrnej pamiatky kláštora sv. Kataríny.

POUŽITIE VAŠICH FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV:

- umožnenie dobrovoľníkom prežiť tento tábor za cenu 12,- Eur počas dvoch týždňov. Bez finančnej podpory by bol tábor finančne náročnejší a mohlo by si ho dovoliť oveľa menej dobrovoľníkov

- stravu (príp. cestovné) pre dobrovoľníkov

- stavebný materiál (cement, tehly, štrk...)

- spotrebný materiál (náradie)

- peniaze na odborný dohľad a výskum (archeologický, antropologický, pamiatkový, geofyzikálny)

- prevádzkové a administratíve náklady

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.